A 组 详细>>  
排名 球队名
1 荷兰(U17) 5 3 1 2 0
2 匈牙利(U17) 4 3 1 1 1
3 希腊(U17) 3 3 0 3 0
4 斯洛伐克(U17) 2 3 0 2 1
   B 组 详细>>  
排名 球队名
1 丹麦(U17) 7 3 2 1 0
2 瑞典(U17) 5 3 1 2 0
3 瑞士(U17) 3 3 1 0 2
4 拉脱维亚(U17) 1 3 0 1 2
   C 组 详细>>  
排名 球队名
1 德国(U17) 9 3 3 0 0
2 苏格兰(U17) 4 3 1 1 1
3 格鲁吉亚(U17) 3 3 1 0 2
4 捷克(U17) 1 3 0 1 2
   D 组 详细>>  
排名 球队名
1 西班牙(U17) 9 3 3 0 0
2 比利时(U17) 6 3 2 0 1
3 波黑(U17) 3 3 1 0 2
4 爱沙尼亚(U17) 0 3 0 0 3
   E 组 详细>>  
排名 球队名
1 法国(U17) 6 2 2 0 0
2 卢森堡(U17) 3 2 1 0 1
3 俄罗斯(U17) 0 0 0 0 0
4 英格兰(U17) 0 2 0 0 2
   F 组 详细>>  
排名 球队名
1 意大利(U17) 9 3 3 0 0
2 波兰(U17) 6 3 2 0 1
3 乌克兰(U17) 3 3 1 0 2
4 科索沃(U17) 0 3 0 0 3
   G 组 详细>>  
排名 球队名
1 塞尔维亚(U17) 7 3 2 1 0
2 土耳其(U17) 6 3 2 0 1
3 斯洛文尼亚(U17) 4 3 1 1 1
4 威尔士(U17) 0 3 0 0 3
   H 组 详细>>  
排名 球队名
1 葡萄牙(U17) 9 3 3 0 0
2 保加利亚(U17) 4 3 1 1 1
3 芬兰(U17) 3 3 1 0 2
4 爱尔兰(U17) 1 3 0 1 2
注:* 为已出线球队。
 赛制简介
  第一阶段小组赛将52支球队分13个小组,每组前2名+4个成绩最好的小组第三名(仅计算与小组前两名的交战成绩)出线。
  第二阶段小组赛分8个小组,每组第1名和成绩最好的7个第2名联同东道主晋级决赛圈。
  积分相同则顺序以对战成绩、净胜球、进球数决定名次,所有比赛均进行80分钟(上下半场各40分钟)。